VERA-CRUZ IKASTETXEAREN KANAL ETIKOA

Kanal Etiko hau Europar Batasuneko Zuzenbidearen arau-hausteei buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesari buruzko araudia betetzeko definitu da, eta ez dago gaituta Zentroaren ohiko funtzionamenduari buruzko kexak eta erreklamazioak tratatzeko. Horretarako, eskuragarri dago kexa, erreklamazio eta iradokizunen prozedura.

Gure Kanal Etikoaren bidez komunikatu baino lehen, gure Pribatutasun Politikaren bidez jakin behar duzu kanal segurua eta konfidentziala dela, gurekin komunikatzeko aukera ematen dizuna, eta, gainera, kontuan hartu beharko dituzula haren bidez transmiti ditzakezun gertakariak eta/edo jokabideak, bai eta horren babes-eremua ere, gure erabilera-arauetan jasota baitaude.

Formulario honetako informazioa bete ondoren, oso litekeena da zurekin harremanetan jarri behar izatea, argibideak eskatzeko edo jakinarazitako gertaerak zabaltzeko. Zure burua identifikatzen ez baduzu (zure anonimotasunerako eskubidea erabiliz), ezinezkoa izango zaigu behar dugun informazioa zabaltzea edo zure salaketaren jarraipenari buruzko informazioa izateko duzun eskubidea erabiltzea. Horregatik, gurekin komunikazio-linea bat irekita izan dezazun eskatzen dizugu, zuk erabakitzen duzuna.

  Fecha de la comunicación:

  Fecha aproximada de los hechos:

  Adjuntar archivo:

  ¿Afecta a terceros relacionados con Vera-Cruz Ikastetxea?:

  ¿Tiene impacto económico?:

  captcha

  * Todos los campos con * son obligatorios

  Sin perjuicio de la posibilidad que usted tiene de formular la presente denuncia, usted podrá acudir a los distintos canales externos de información ante las autoridades competentes y, en su caso ante instituciones u organismos de la Unión Europea, para presentar la misma. Le informamos que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada (art. 6.2 CEDH, art. 11 DUDH).
  Cualquier denuncia deberá formularse con pleno respeto al honor de las personas afectadas.
  Por favor, no incluya información sensible personal sobre nadie en su mensaje si no es necesario para describir su denuncia.