2 URTEKO GELA

Gure ikastetxean, Haur Hezkuntzaren helburu nagusia haurren garapen fisiko, afektibo, sozial eta intelektualari laguntzea da, funtsezkotzat jotzen ditugun konpetentziak lortzeko oinarrizkoak diren ikasketak integratuz. Etapa honetan, ezinbestekoa iruditzen zaigu hezkuntza-lana familiarekin partekatzea, prestakuntza-esperientziak osatuz eta zabalduz.

Haur Hezkuntzako lehen zikloan (2 urteko gela) mugimendua, gorputzaren kontrola, lehen komunikazio-adierazpenak, gizarte- eta elkarbizitza-harremanak garatzen saiatzen gara, bai eta txikien hurbileko ingurunea ezagutzen ere, hori guztia giro lasai, eroso, bero eta abegikorrean.

Etapan zehar, esperientzia pertsonalaren bidez gidatzen ditugu ikasketa-prozesuak, beti jolasean eta irudikapen sinbolikoan oinarrituta.

Haur Hezkuntzako gure proiektua metodologia malgua aplikatzean oinarritzen da, ikasle bakoitzaren erritmoa ahalik eta gehien errespetatzeko asmoarekin.

“Aurreratzeko moduari arretaz erreparatzeak berekin dakartza honako hauek guztiak: errespetua, errealitateari den moduan begiratzea, hausnartzea, eta egiten diren gauzekiko eta gurekin dauden pertsonekiko afektua”

Ikasgelako programazioa errutina edo ohituren bidez antolatzen dugu, eta metodologia jolasean oinarrituta dago.

Errutina eta ohiturekin lan egitean, haurren konfiantza eta segurtasuna handitu egiten dira, gai direlako egingo duguna aurreikusteko eta ekintzari aurrea hartzeko.

Haurrarentzat esanguratsuenak diren bi giroen (familia eta ikastetxea) artean elkarlana eta jarraitutasuna egoteak garrantzi handia du.

Ikasgelen antolaketak izugarri laguntzen dio haurrari inguruan duena manipulatzen, esploratzen eta ezagutzen, bere autoestimua eta gizarteratzea indartzen duen afektu- eta konfiantza-giro batean.

Start typing and press Enter to search