Orientazio Departamentua

Orientazio psikopedagogikoko saila gure hezkuntza-komunitatea osatzen duten ikasleei, irakasle-taldeei eta familia guztiei arreta ematen dien zerbitzua da.

Helburua ikasleei arreta ematea da, garapen akademikoa eta pertsonala bultzatuko duen banakako arreta emanez, hautemanez eta eskainiz, ikaslearen garapen integralari lagunduko dion testuinguru inklusibo batean familiekin eta irakasleekin batera lan eginez.

Orientazio arloak hezkuntza-eskaintzaren kalitatea eta Elkargoaren irakaskuntza-ikaskuntza prozesua hobetzen laguntzen du, honako hauen bidez:

BERRIKUNTZA

Metodologia- eta antolamendu-mailako hezkuntza-proposamenak suspertuz eta bultzatuz.

PERSONALIZAZIOA

Banakako arreta emanez eta irakaskuntza-prozesuak egokituz, ikasle bakoitzaren aniztasuna eta berezitasuna kontuan hartuta.

INKLUSIOA

Testuinguru inklusiboetan hezkuntza-erantzun pertsonalizatua emanez, gure ikasleen ingurune naturala errespetatuz.

EBALUAZIOA

Irakasleei aholku ematea ebaluazio-prozesuak ikasle bakoitzaren konpetentzietara eta ezaugarrietara egokitzeko.