DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA (DBH)

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, DBH, hezkuntzan derrigorrezkoa den azken etapa da, 12-16 urte bitartean osatzen dena lau ikasturtetan. Ikastetxeak pertsonen hazkutza integrala lortzeko lanean jarraitzen du, eta azken helburua ikasleek ikasteko eta lan egiteko ohiturak garatzea eta finkatzea da, bai eta ikasle guztiek oinarrizko kultura-elementuak barneratzea ere: humanistikoak, artistikoak, zientifikoak eta teknologikoak. Ikasleen hezkuntza komunaren eta aniztasunaren tratamenduaren printzipioak lehenesten dira, hezkuntza- eta lanbide-orientazioari arreta berezia eskainiz.

Tutoretza-jarraipena

Nerabezaroko urteak direla kontuan izanda, hurbiletik egiten dugu ikasleen ibilbidearen jarraipena. Adin horretarako beharrezko den arretaz, malgutasunez eta hurbileko jarraipena eginez laguntzen diegu, bai ikasleekin harreman pertsonala landuz bai familiarekin lankidetzan. Gure ikasleei tutoretza-jarraipena egiten diegu, bai nortasunaren eraketarena bai ikasteko autonomiaren jabetzarena.

Balioetatik eratorritako jarrerak eta portaerak indartzeko unea da. Gatazkak bideratzeko tresnak lantzen dira, eta erantzun eraikitzaile eta hezigarrien bidez kudeatzen dira. Tutoretza-ekintzaren bidez, hainbat programa eta unitate didaktiko garatzen dira: osasuna, elkarbizitza, jazarpena, IKTen erabilera eta neurrigabekeria, giza eskubideak…

Metodologiak

Oinarrizko konpetentziak sendotzen eta ikasleek bizitzan zehar izango dituzten beharrei erantzuteko balioko dieten gaitasunak eta trebetasunak lantzen jarriko dugu arreta. Etapa horretan, nortasunaren eraikuntza indartuko da. Ikasleek tresna eta baliabide erabilgarriak eskuratuko dituzte, etorkizuneko erronkei erantzuteko.

Ikaslearen garapen integral ona lortzeko, hainbat metodologia landuko ditugu: proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, flippedclassroom, pentsatzeko ohiturak eta trebetasunak…

Teknologia

Gure ikasgela guztietan daude arbel digital interaktiboak (ADI), gaur egungo hezkuntzan IKTen erabilera balio erantsia dela uste baitugu. Teknologia berri horiei esker, posible da ikaskuntza-esperientziak antolatzea, ikasleek beharrezko ezagutzak eta trebetasunak eskuratu ahal izateko, hala nola: informazioa bilatzea, komunikazio birtuala, problemen ebazpena, taldeko lanak eta informazioaren sorkuntza. Ikasgelan IKTak erabiliz, ikasleek beren ikaskuntzan parte-hartze autonomo eta arduratsua izatea sustatzea bilatzen da.

Barnekotasunerako Heziketa

Tutoretza Ekintzatik, Barnekotasunerako Heziketa lantzen jarraitzen dugu, Zugan Proiektuaren bidez, pertsonaren dimentsioaren garapena bilatzean oinarrituta.

Start typing and press Enter to search